หลอด Master LED Tube "Philips"

รหัสสินค้า : PL-000010

ไม่พบสินค้า

ราคา

225.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

  • เปลี่ยนแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ใช้ง่าย ปลอดภัยในการใช้งาน
  • ประหยัดไฟกว่า 50% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนซ์มาตรฐาน
  • คุณภาพสีดี Ra มากกว่า 80