หลอด Ecofit LED Tube"Philips"

รหัสสินค้า : PL-000008

ไม่พบสินค้า

ราคา

110.00 ฿

300.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ความสว่าง 1050 lumen,

แสง Warm,Day,Cool

อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง,

หลอด LED ล้ำสมัย ทดแทนหลอดFluorescent เดิม