เกี่ยวกับเรา

บริษัท ลูน่าอิเลคทริคแอนด์ซัพพลาย จำกัด

Lunaelectric&Supply Co.,Ltd

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประเภท อุปกรณ์ให้แสงสว่าง หลอดไฟ สายไฟ และอุปกรณ์การช่าง ฯลฯ มีทั้งราคาขายส่งและขายปลีกสำหรับร้านค้าทั่วไป บริษัท ตลอดจนโครงการต่างๆบริษัทเริ่มต้นกิจการในปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในมาตราฐานการดำเนินงานได้